Våra produkter

Här kan du läsa om de produkter som vi erbjuder. Tveka inte på att kontakta oss om du har några funderingar eller för en kostnadsfri offertförfrågan.

» Värmeanläggningar

» Kyl & frysanläggningar

» Solvärme

» Kylvärmepump - för större ventilationssystem

» Klimatanläggningar

         

Kom ihåg att ROT-avdraget halverar din installationskostnad!

Vi jobbar enligt ISO 9001:2008 kvalitet och ISO 14001:2004 miljö

Vår miljö- och kvalitetspolicy


KylTjänst installerar, servar och reparerar kyl- och värmeanläggningar tekniskt och ekonomiskt optimerade för kundens applikationer. Vårt mål är att alltid stå för korta ledtider och säkra leveranser av produktionsriktiga detaljer. Inom organisationen jobbar vi med principen noll fel inom både kvalitets- och miljöområdet.

Våra ledstjärnor är :

 

  • Att rätt i kvalitet i alla lägen ska vara vårt viktigaste konkurrensmedel.

  • Att göra rätt från början och leverera i tid.

  • Att vi ska vara en given partner för våra kunder genom att uppfylla eller helst överträffa deras krav och förväntningar.

  • Att vårda och utveckla våra medarbetare så vi kan uppfylla de krav och förväntningar som kunder och övriga intressenter ställer på oss.

  • Att genomföra ständiga förbättringar i verksamheten, bla genom att jobba med förebyggande åtgärder, samt ur miljösynpunkt förebygga föroreningar.

  • Att som minimum följa tillämplig miljölagstiftning och övriga förordningar som gäller inom vårt verksamhetsområde.

  • Att löpande analysera och utvärdera våra processer beträffande företagets arbete med ständiga förbättringar av såväl våra processer som företagets miljöpåverkan.

  • Att i den mån det är möjligt välja de leverantörer som kan påvisa ett aktivt miljöarbete.


       

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information om våra produkter och tjänster.

Kontaktuppgifter

Kyrkvägen 3
66060 MOLKOM

Tel: 0553 - 101 00

info@kyltjanst.nu 

 

Just nu:

Maxa din värmepump !

Låt oss rengöra din värmepump

för att få ut maximal effekt.

 

Ring oss för driftkontroll av JORD, BERG & LUFTVÄRME