Solenergi - framtidens energikälla

På grund av de ökande energipriserna och då i första hand el och olja, börjar allt fler hushåll men även kommuner och andra inrättningar se över sina energikostnader.

bildtitel

BoRö solfångarprogram tillgodoser ett brett spektra av användare och är optimerade till att uppnå den totalt bästa energilösningen.

 

Genom egen tillverkning av solfångare och ackumulatortankar kan BoRö erbjuda marknandens kompletta paket, till förmånliga priser och med kompetent kundservice.

bildtitel 

bildtitel

Rektangulär tank med dolda anslutningar - TIDA

 

Tank med dolda anslutningar. Finns i volymerna 300 och 500 liter, med måtten 600x600 resp 695x695. Isolerad i sidorna med 60 mm och i topp med 95 mm högkvalitativ mineralull. Anpassad till värmepump, alt. andra värmekällor. Eftersom tanken har en vitvaras utseende, lämpar den sig bra i synliga utrymmen.

bildtitel

Solfångarpaket

 

Dessa färdiga paket innehåller tankar som är utrustade för att producera varmvatten och reglera värmen ut på radiatorer/golvvärme, samt solfångare och reglerutrustning för att effektivt lagra solenergi.

bildtitel

Drivpaket 1

 

För att ta till vara energin från solfångarna, förutsätts ett drivpaket. Cirkulationen i systemet startar när temperaturen i solfångaren visar 3°, C högre än temperaturen i tanken. Temperaturen registreras på tre mätpunkter, solfångaren, tankens nedre del och tankens övre del. Avläsning av temperaturen, samt styrning av cirkulationspump kan göras via styrpanelen. Drivpaketet innefattar de säkerhetsdetaljer som fodras i ett trycksatt system.

bildtitel

Solfångare SRC G2

 

Borö har haft egen tillverkning av solfångare sedan 1998. BoRö SRC G2 är en vidareutveckling av den plana solfångaren BoRö SRC. Modellen har nu anpassats i storlek och design för att få ett smäckert utseende och samtidigt vara en lätt produkt att hantera och transportera.

 

Borö solfångare SRC G2 är testad av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP. Solfångaren kan användas tillsammans med en egen befintlig ackumulatortank eller i något av BoRö solpaket som komponerats för olika behov.